Kan fiske enda mere øyepål

øyepål MAREANO Havforskningsinstituttet
Foto: MAREANO / Havforskningsinstituttet
– annonse top –

Den fortsatt store økningen i bestanden av øyepål gjør at fiskekvoten for 2016 økes ytterligere fra årets sesong.

– annonse inline –

I følge Havforskningsinstituttet nyter bestanden av øyepål fremdeles godt av høy rekruttering. For 2016 mener forskerne at det derfor kan fiskes 390.000 tonn øyepål. Det er over 60.000 tonn høyere enn hva forskerne mente kunne fiskes i 2015.

– 2014-årsklassen er historisk sterk, mens årets rekrutter utgjør en middels stor årsklasse, sier Espen Johnsen, som er bestandsansvarlig for torskefisken øyepål i Havforskningsinstituttet.

Gytebestanden av øyepål vil være høyt over kritisk grense både inneværende år og i 2016. I fjor anbefalte forskerne at det ble fisket maksimalt 326.000 tonn øyepål i 2015, men endte på 300.000 tonn da sesongen var over.

Øyepålen kan gyte allerede som ettåring, og blir sjeldent mer enn tre år gammel. Rekrutteringen varierer ofte mye mellom år, og siden øyepålen lever så kort, varierer også totalmengden raskt. Tidligere vurderte ICES bestandssituasjonen for øyepål i Nordsjøen og Skagerrak–Kattegat to ganger årlig, men fra nå av vil det bare foreligge ett råd årlig.

Øyepål er i følge Wikipedia en fiskeart i torskefamilien som er en viktig industrifisk. Det produseres fiskemel og fiskeolje av fangstene. Øyepålen er utbredt fra Biscaya og nordover til Island og Barentshavet. Den kan også gå inn i sørlige deler av Østersjøen. I Norge er den vanlig langs hele kysten. Øyepålen liker seg over mudderbunn, fra 50 – 300 meters dyp.

Øyepålen kan bli opptil 35 cm lang, men vanligvis blir den ikke lenger enn 20 cm. Den har et stort øye, er underbitt og har en liten skjeggtråd. Fargen er brunlig på ryggen og hvit på buken. Den mørke sidelinjen går i en bue over brystfinnene.

Øyepålen er en stimfisk og spiser i hovedsak krepsdyr, men tar også mindre fisker som kutlinger. Gytingen foregår i perioden januar – juli og hunnfisken gyter mellom 60.000 og 380.000 egg. Øyepålen brukes ikke som matfisk. Den fiskes imidlertid til bruk som industrifisk, og er en av de viktigste kommersielle artene i Nordsjøen.

– annonse bottom –