Kampen mot skrantesyke går ikke i riktig retning

elg gevir okse
Foto: Pixabay
– annonse top –

Det skytes for lite elg og hjort i Nordfjella, det samme området hvor villreinen ble utryddet som et ledd i kampen mot skrantesyke.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) melder at det ble felt flere elg og hjort i Nordfjella-reionen i 2019 sammenlignet med året før. Det er imidlertid ikke nok i forhold til myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020.

Forskere i NINA mener dette må hentes inn gjennom felling av flere elg og hjort under jakta til høsten. Målet har vært å felle 80 prosent flere dyr av begge artene, men fellingen økte bare med 19 og 15 prosent i de to årene som forskerne har undersøkt. Bakgrunnen for myndighetenes ønske om flere fellinger, er risikoen for overføring av skrantesyke til de to artene.

– annonse inline –

Ville doble avskytingen

NINA foreslår å øke avskytingen med omkring 60 prosent for elg og 80 prosent for hjort. Fordi økningen i jaktinnsats var beskjeden i 2019, anbefaler forskerne at kommunene vurderer andre måter enn fritidsjakt for å ta ut tilstrekkelig antall elg og hjort i 2020.

Skrantesjuke oppdaget hos villrein

Våren 2016 ble det oppdaget skrantesyke (CWD) hos ei villreinsimle i Nordfjella villreinområde sone 1. Som en del av bekjempelsen av sykdommen ble hele delbestanden utryddet i 2017 og 2018.

I etterkant ble 15 kommuner i Nordfjella-regionen oppfordret av Miljødirektoratet og Mattilsynet om å redusere sine elg- og hjortebestander med 50 prosent i forhold til 2016-nivå. Hensikten var å redusere risikoen for smitteoverføring fra miljøet, samt å avklare smittestatus i bestandene. Målet var at bestandsreduksjonen skulle gjennomføres gjennom ordinær jakt i løpet av 2019 og 2020.

– annonse bottom –