Jegerne støtter nye jaktmetoder

Jerv ved fangstbås. Foto: Lars Ove Fjelldahl / Fylkesmannen i Nordland)
– annonse top –

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) støtter myndighetenes bruk av nye metoder for felling av jerv; fangstbås og kunstig lys, som Klima- og miljødepartementet har vedtatt.

Viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF opplyser til Fauna at de over lengre tid har arbeidet for at det skal bli lov å benytte fastmontert lys under åtejakt også på jerv.

– annonse inline –

– En slik tillatelse vil gi jegerne en langt bedre mulighet til å kunne gjøre gode observasjoner i forkant av felling og plassere skuddet best mulig når dyr skal felles. Dette er god dyrevelferd i forbindelse med jakt. Jerven er et nattaktivt dyr. NJFF mener det er viktig at jegerne får mulighet til å foreta fellinger på en sikker måte. Tilrettelagt belysning på åteplassen vil bidra til dette og øke mulighetene for felling, sier han til Fauna.

Viltkonsulenten opplyser at lisensjakt på jerv er forvaltningens måte å regulere bestanden inn mot et vedtatt bestandsmål. At jegerne får gode rammevilkår for å utøve jakt på den vedtatte kvoten, er derfor fornuftig.

– Mer effektiv lisensjakt vil også føre til færre hiuttak og andre ekstraordinære og kostbare uttak som i dag er en del av det skadeforebyggende arbeidet i jerveforvaltninga, sier han.

NJFF skriver for øvrig følgende på egne hjemmesider:

«Departementet har vedtatt endringer i utøvelsesforskriften og tillater nå kunstig lys under åtejakt på jerv og elektronisk varsling på jervebås.

En stor del av uttakene av jerv skjer gjennom hiuttak, noe som er både dyrt, tidkrevende og kontroversielt. Virkemidler som kan effektivisere lisensfellingen og redusere behovet for hiuttak er derfor viktig og noe NJFF har jobbet for i mange år.

– Kunstig lys og elektronisk varsling ble først prøvd ut i ulike prosjekter rundt omkring i landet, som støttet opp under dette og var udelt positive til å ta disse virkemidlene i bruk.

– Det er svært gledelig at dette nå blir vedtatt på permanent basis, sier jaktkonsulent i NJFF, Roar Lundby.

Kunstig lys på jerveåtet vil gjøre det enklere å se jerven og sette inn det dødelige skuddet. Elektronisk varsling på jervebåser vil gjøre at flere kan ta i bruk bås og en kan sette båser på de plassene jerven bruker, når den elektroniske varslingen kan erstatte det fysiske tilsynet, sier Lundby.

Det er en del forutsetninger som jegerne må sette seg inn i, ved benyttelse av kunstig lys og ved bruk av jervebås, alt ligger inne i forskriftsteksten som du finner her.»

– annonse bottom –