Jegerne frustrerte over stopp i ulvejakta

Foto: Pixabay
– annonse top –

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) er frustrert over at den genetisk viktige ulven i Hedmark har resultert i at ulvejakta er stoppet i deler av Hedmark utenfor ulvesonen.

Ifølge en artikkel på NJFFs egen hjemmeside har mange jegere brukt de siste dagene til sporing og annen forberedelse til jakta. Forholdene er gode, med sporsnø og gode jaktforhold. 

– annonse inline –

– Vedtaket i departementet om å avvise klagene er vi fornøyde med, uttaler Knut Arne Gjems, leder i NJFF til egen hjemmeside. Forbundet argumenterer for at Norge er godt over det bestandsmålet Stortinget har satt for ulv. De mener at jegernes innsats i ulvejakta ikke vil true ulvebestandenes overlevelse om 26 ulv skytes. Forbundet er misfornøyd med behandlingen av klager mot ulvejakt trekker ut i tid, og at stopp i jakta kommer kort tid før jakta skal starte. Det er en uskikk som bidrar til usikkerhet og frustrasjon blant jegerne, mener NJFF.

NJFF viser til at den finsk-russiske ulven som ble flyttet fra Elgå reinbeitedistrikt til Kongsvinger kommune har krysset Glomma, og er nå i bevegelse gjennom området vest for Glomma, sør for Rv 3/fv 25.

«For å unngå felling av dette dyret gjøres det en midlertidig avgrensing av fellingsområdet, slik at følgende område unntas fra lisensfelling inntil videre: Hele Stange og Nord-Odal kommuner, Løten kommune sør for Rv 3/fv 25, Elverum kommune vest for Glomma og sør for Rv 3/fv 25, samt de deler av kommunene Sør-Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler som ligger nord/vest for » Skriver NJFF.

Reagerer sterkt

– Vi mener at det legges kjelker i veien for en effektiv ulveforvaltning i tråd med Stortingets intensjoner, sier NJFF-lederen.

– Stortinget har vært tydelige på at jegerne har en rolle å spille i en aktiv ulveforvaltning. Delaktighet skal bidra til konfliktdemping og en god og lokalt forankret forvaltning. Nå opplever vi at jegerne nok en gang blir spilt av banen av miljøforvaltningen i 12. time. Det vises liten evne til smidighet fra forvaltningens side. Her kunne man spilt på lag, og holdt en løpende dialog med jegerne om hvor den GPS-merkede ulven til enhver tid befinner seg, og slik unngått et uttak av dette individet. Skal vi lykkes med ulveforvaltningen må det utvises tillit til aktørene, og ikke minst en forståelse og respekt for den frivillige innsats som legges ned av mange jegere. Nå er situasjonen unødvendig tilspisset, og det er vitterlig ikke jegernes skyld, sier Gjems.

Vil møte Elvestuen

– Vi vil allerede på mandag be om et møte med politisk ledelse i departementet for å diskutere denne saken sier Gjems. Vi skal målbære frustrasjonen helt inn på kontoret til Elvestuen. Nå må regjeringen ta Stortingets signaler om å føre en konfliktdempende ulvepolitikk på alvor.

– annonse bottom –