– annonse top –

– Vi applauderer et klokt vedtak i nemndene, og er klare til å bidra positivt med kunnskapsrike og lokalkjente jegere, sier generalsekretær Eldar Berli i Norges jeger- og fiskerforbund. 

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sier på egne hjemmesider at de er godt fornøyd med det vedtaket rovviltnemndene i ulvesonen har fattet om uttak av ulv i og utenfor ulvesonen. 

– annonse inline –

​​​​NJFF summerer saken slik: «I et fellesmøte mellom rovviltnemndene i region 4 og 5 ble det vedtatt å ta ut to helnorske familiegrupper av ulv innenfor ulvesonen (Letjenna og Mangen). I tillegg ble det også vedtatt å ta ut Rømskogflokken, som er et grenserevir mot Sverige. Utenfor ulvesonen kan det tas ut inntil tolv individer. Nemndene ville ikke etablere en buffersone i grenseområdene nord-øst i ulvesonen. Nemndenes vedtak innebærer at vi fremdeles sitter igjen med en ulvebestand innenfor sonen i øvre del av bestandsmålet. Bestandsmålet er på 4-6 ynglinger av ulv, hvorav tre skal være helnorske.»

Positiv til forvalting i ulvesonen

NJFF mener det er positivt at det legges opp til en aktiv ulveforvaltning innenfor ulvesonen, og at også grenserevir er inkludert i vedtaket.

– annonse bottom –