Jegerforbundet frykter de ikke er urban nok

– annonse top –

Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF) frykter at de ikke er urban nok, og setter derfor ned ulike grupper for å jobbe med framtidas organisasjon.

Derfor har organisasjonen som blant annet har ulvejeger som medlemmer, iverksatt tiltak for å vurdere sin egen framtid. I følge organisasjonens egne hjemmesider, søker organisasjonsutvalget etter personer som kan gå inn i arbeidsgrupper som skal utrede og komme med innspill til videreutvikling av organisasjonen.

Et eget utvalg ble satt ned av forbundsstyret i begynnelsen av juli. De bestemte da at det skal opprettes fem arbeidsgrupper for å utrede ulike temaer.

– annonse inline –

Et av punktene som organisasjonen skal se nærmere på, er de demografiske samfunnsendringene med økende urbanisering, og hvilke muligheter det gir organisasjonen.

NJFF skal også vurdere sitt framtidige miljøengasjement, som de ikke har vært troverdig på så langt. NJFF og dets medlemmer har vært blant de sterkeste pådriver ne for å utrydde ulven fra norsk fauna. Mange mener at denne politikken støttes opp blant medlemmene for å øke mengden vilt som kan skytes i jaktsesongene.

I følge NJFFs hjemmesiden skal gruppene utvikle kurs og annen virksomhet og strategi innen opplæring. Det er også snakk om å endre vedtektene og normalvedtekter for foreninger og fylkeslag i NJFF.

Ifølge NJFF tenker organisasjonsutvalget seg tre til fire personer i hver arbeidsgruppe. De har bedt om innspill fra foreninger og fylkeslag på aktuelle personer som kan bidra frem til februar 2020.

– annonse bottom –