– annonse top –

Den europeiske union (EU) arbeider for å forby all bruk av bly. Det vil Norsk jeger- og fiskerforbund (NJFF) sette en stopper for.

I mange år var det i Norge forbud mot å bruke bly i hagle som brukes til småviltjakt. Dette forbudet ble etter hvert opphevet. Og nå kan det bli innført igjen, dersom EU får det slik de legger opp til.

NJFF skriver på egne hjemmesider at de nå arbeider aktivt gjennom sine europeiske samarbeidsorganisasjoner. De har frist på seg til midten av desember for å komme med innspill.

– annonse inline –

– Vi bruker mye tid på faktainnsamling og samarbeidsmøter både hjemme og i Europa om dagen, sier jaktskytekonsulent Vidar Nilsen i NJFF til eget nettsted.

– Her er det flere interessegrupper som vil bli berørt, og heldigvis har vi et godt samarbeidsklima skytterorganisasjonene i mellom, og også inn mot våpenbransjen.

EUs mål er å forby all bruk av bly, for å redusere blyinnholdet i miljøet. Det vil ifølge NJFF omfatte bruk av hagle, rifle og skyting på bane.

– Vi har ingen problemer med å akseptere en utfasing av bly i ammunisjonen der den utgjør en reell miljøfare, sier leder i NJFF, Knut Arne Gjems. Å jakte blyfritt i våtmarker og skyte med stål på leirduebanene er ikke noe problem for oss jegere. Men vi har ennå ikke sett en god dokumentasjon på at bruk av blyhagl på fjellet og i skogen utgjør noen fare for miljøet. Vi mener derfor at vi bør kunne opprettholde et unntak fra det generelle blyhaglforbudet i disse områdene, og at det er opp til den enkelte jeger å velge det haglmaterialet man selv finner mest hensiktsmessig til sin jaktform. 

NJFF er særlig betenkt over de signaler som kommer om at restriksjonene også skal omfatte rifleammunisjon generelt, både til jakt- og baneskyting.

NJFF opplyser at EU allerede er i ferd med å vedta et forbud mot blyhagl i våtmarker. De antar at Ramsarkonvensjonens definisjon av vårmarksområdet blir gjeldende. De frykter derfor at det på nytt skal bli forbud mot blyhagl i utmarka.

– Det kan medføre store endringer for norske haglejegere, men det vil avhenge av hvordan EU utformer det endelige direktivet, og hvordan norske myndigheter velger å implementere dette i praksis. Her henger vi tett på prosessene i EU, og vil også følge opp ovenfor norske myndigheter når tiden er moden for det, sier Vidar Nilsen, jaktskytekonsulent i NJFF til organisasjonens egen hjemmeside.

Les hele saken på organisasjonens hjemmeside.

– annonse bottom –