Jegere får skyte 82 gauper

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox

Rovviltforvaltningen i Norge er så dårlig at myndighetene ikke kan tillate gaupejakt i to av rovviltregionene på Østlandet. For Norge under ett mener myndighetene at landet ligger over nasjonale minimumsbestander.

Etter at Klima- og miljødepartementet har behandlet fire klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2021, er det lagt til rette for at 82 gauper kan skytes i vinter. Jakta startet 1. februar. Det åpnes for jakt på 82 gauper i seks rovviltregioner. Gaupebestanden i Norge ligger ifølge departementet over bestandsmålet nasjonalt, men det er omstridt om bestandsmålene er bærekraftige.

– annonse artikkel –

I motsetning til mye annen forvaltning, setter man vanligvis minimumsbestander for ville dyr. Når det gjelder norske rovdyr, opererer myndighetene med maksimumsbestander. Det betyr at rovdyrene ikke kan utvikle seg så lenge det finnes jegere som er villige til å bruke tid, penger og krefter på rovdyrjakt.

-For første gang på åtte år ligger vi over det nasjonale bestandsmålet for gaupe i Norge. Før kvotejakten på gaupe i år har jeg ikke gjort endringer i kvotene rovviltrådene har sett for region 1, 2, 3 og 6 . Det er ikke åpnet for gaupejakt i region 4 og 5, hvor bestanden ligger under bestandsmålet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

 Bestandsmål (tal på ynglingar)Tal på ynglingar 2020Jaktkvote (tal på dyr, hodyr i parentes)
Region 1 (Vestland, Rogaland og tidlegare Vest-Agder)00Kvotefri jakt
Region 2 (Vestfold og Telemark, tidlegare Buskerud og tidlegare Aust-Agder)121632 (12)
Region 3 (tidlegare Oppland)558 (4)
Region 4 (Oslo, tidlegare Akershus og tidlegare Østfold60,5Ingen jakt
Region 5 (tidlegare Hedmark)108Ingen jakt
Region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag)121530 (10)
Region 7 (Nordland)10116 (3)
Region 8 (Troms og Finnmark)10116 (3)
Totalt for Noreg6566,582 (32)

Se nøyaktig beskrivelse av rovviltregionene i egen forskrift.

Ifølge Rovdatas beregninger er det fra 2018 til 2020 registrert 57,5, 55 og 66,5 familiegrupper av gaupe i Norge. I 2020 svarte det til om lag 393 dyr, før jaktsesongen det året startet og antall ble kraftig redusert under jakt. Bestandstallet for 2020 viser at gaupebestanden for første gang på åtte år ligger over det nasjonale målet på 65 ungekull i året. Måten dette beregnes er omstridt.

I region 2, 3 og 6 ligger bestandstallet over det regionale bestandssmålet. Region 1 har ikke bestandsmål for gaupe. Som tidligere år blir det åpnet for kvotefri jakt i denne regionen.

– annonse nede –