Jegere får bruke kunstig lys under jakt på villsvin

villsvin
Bildet er tatt av rcvd fra Pixabay
– annonse top –

Miljødirektoratet tillater å bruke fastmontert kunstig lyskilde under åtejakt på villsvin. Tillatelsen gjelder også ettersøk av villsvin.

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin, melder Miljødirektoratet.

– annonse inline –

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Følger opp

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen. Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Redusere bestanden

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om å ha færrest mulig villsvin i Norge, spredt over et minst mulig område. Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

– annonse bottom –