Jegere får bruke kunstig lys mot rovdyr

Jerv ved fangstbås. Foto: Lars Ove Fjelldahl / Fylkesmannen i Nordland)
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har godkjent at jegere nå kan bruke kunstig lys når de skal drive lisensjakt på jerv.

Det går fram av et brev fra Klima- og miljødepartementet, til fylkesmennene. En endret forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst som gjelder fangstmetoder på jerv åpner for dette.

– annonse inline –

Endringene betyr at fast montert kunstig lys kan brukes under åtejakt på jerv under lisensfelling. Fysisk tilsyn med fangstredskapen kan under visse vilkår erstattes med kamera kombinert med elektronisk overvåking.

Fylkesmannen i Agder opplyser at bruk av kunstig lys ved åtejakt på jerv skal rapporteres til Fylkesmannen. Rapporteringen må inneholde informasjon om antall individer so felles under lisensfelling og der kunstig lys benyttes. Jegere må også opplyse hvordan lyskilden ble montert, samt tid og sted for fellingen.

– Videre skal det ved bruk av elektronisk overvåking av fangstbåser for jerv benyttes en bildelogg over alle bilder som blir tatt i den perioden båsen blir brukt. Det skal tas bilde minimum to ganger daglig, morgen og kveld. Etter endt lisensfellingsperiode skal loggen rapporteres til Fylkesmannen i sin helhet. Bruk av fangstbås til jerv krever tillatelse fra Fylkesmannen, opplyser Fylkesmannen i Agder.

Fylkesmennene baserer seg på denne jaktformen etter at Klima- og miljødepartementet nylig sendte ut et skriv om dette til fylkesmennene nylig.

– annonse bottom –