– Jeg har med forferdelse sett utryddingen i ulvesona (+)

Foto: Wikimedia Commons

– Jeg har med forferdelse sett, hørt og lest om utryddelsespolitikken som er godt i gang innenfor den såkalte ulvesona. Jeg og mange med meg har til nå trodd at denne flekken, cirka 5 prosent av Norges areal skulle være et fristed for ulv.

Det skriver Mona Smedsrud fra Våler i Solør en e-post til Klima- og miljødepartementet. Datoen er 13. januar, og det er på vegne av foreningen Aktivt rovdyrvern at hun ba om øyeblikkelig stans i lisensfellingen på ulv i Kynna og Aurskogreviret.

– annonse artikkel –

– Undertegnede er pensjonist, bosatt i Våler i Solør som ligger rett utenfor Kynna- reviret. Det er faktisk bare Glomma som skiller oss. Jeg har med forferdelse sett, hørt og lest om utryddelsespolitikken som er godt i gang innenfor den såkalte ulvesona. Jeg og mange med meg har til nå trodd at denne flekken, cirka 5 prosent av Norges areal skulle være et fristed for ulv, skriver hun:

«At departementet tillater at det settes i gang lisensfelling i disse revirene, for å tekkes rovviltnemndene med sine ønsker om null ulv i Norge, er ganske ubegripelig for oss vanlige mennesker som bruker disse områdene som rekreasjonsområder og aldri har vært sjenert av at ulven holder til i området vårt. De færreste har vel opplevd å få sett dette flotte dyret.

Da 1. januar opprant var det så mange som ca 300 jegere som deltok i Kynna- reviret for å jakte på 8 ulv, et tall som raskt ble oppjustert til 10, deretter 11. Og effektive har de sannelig vært: På 6 dager har de skutt 11 ulv. Og jammen har de funnet spor etter flere, så lisensfellingen er ikke over. Her snakker vi om ulv som holder til i revirer tett ved hverandre og som vandrer litt ut og inn av Kynna. Skal de drepes fordi de tilfeldigvis var i «feil» område samtidig med jegere? Hva med å stanse drepingen og få sjekket disse nyoppdagede ulvenes DNA først?

For Aurskog vet jeg ikke det eksakte antall jegere, men tallet på ulv ble raskt oppjustert fra 2 til 3, deretter til hele 7 individer. Og sannelig har de nå klart å drepe 4 ulv, mens sporingen av de 3 siste pågår for fullt. Her bør også lisensfellingen stanses og de gjenlevende ulvers DNA sjekkes.

Det sies at Norges ulver er de best overvåkede og at DNA finnes for de aller fleste individer. De som driver sporing nå bør kunne plukke med seg og sende inn prøver for analyse. I mellomtiden må denne lisensjakten stanses.

Konklusjon: Øyeblikkelig stans i lisensfellingen i de to nevnte revirene og DNA- sjekk av de ulvene som tilfeldigvis befinner seg i disse områdene. Det burde ikke være vanskelig».

Skriver hun på vegne av foreningen Aktivt rovdyrvern til Klima- og miljødepartementet.

– annonse nede –