Jaktlag må droppe planene om å drepe denne

Foto: Pixabay
– annonse top –

Departementet har bestemt at det ikke blir jakt på jerv i Skjåk kommune.

Det får fram av et brev fra Klima- og miljødepartementet til Sogn og fjordane bondelag. Departementet opprettholder dermed Miljødirektoratets vedtak fra slutten av mai.

– annonse inline –

– Departementet har ved avgjørelsen lagt vekt på at ynglelokaliteten ligger langt fra det beiteområdet i Luster der det er påvist skade, og at det er usikkert hvilken jerv som har forårsaket skadene. Skadeomfanget i området er heller ikke stort, og departementet mener skadevilkåret i naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b ikke er oppfylt i dette tilfellet. Klagen er dermed ikke tatt til følge, skriver avdelingsdirektør Torbjørn Lange i departementet.

Her kan du lese hele vedtaket.

– annonse bottom –