tirsdag, august 9, 2022
No menu items!
More

  Jaktinteresser laget rapport om høstbare viltressurser

  elg gevir okse
  Foto: Pixabay
  – annonse top –

  Det var ingen fra vernesiden som var representert da en ny handlingsplan for helhetlig satsing på næringsutvikling basert på høstbare viltressruser ble laget. Nå er rapporten overlevert Landbruks- og matdepartementet.

  I følge regjeringens hjemmeside har arbeidsgruppanå overlevert sin rapport til Landbruks- og matdepartementet.

  Arbeidsgruppens rapport gir en oversikt av jakt som opplevelsesprodukt, verdiskaping basert på jakt, og verdikjeden for viltkjøtt. Den tar for seg trender, utfordringer og virkemidler som blir brukt i dag. Arbeidsgruppen gir i rapporten forslag til aktuelle tiltak for en satsing på næringsutvikling basert på viltressursene. Målet er å etablere flere vekstbedrifter. Rapporten vil inngå som et innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

  – annonse inline –

  I forbindelse med at ansvaret for høstbare viltressurser ble overført til Landbruks- og matdepartementene, ble partene under jordbruksoppgjøret 2018 enige om å utarbeide en handlingsplan som peker på veien videre for en helthetlig satsing på området.

  Flere av de toneangivende verneorganisasjonens var sterkt imot at forvaltningen ble overføring fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.

  I følge regjeringens hjemmesider har arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten bestått av representanter fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, NORSKOG, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Skogeierforbund og Landbruks- og matdepartementet. Landbruks- og matdepartementet, Innovasjon Norge og Miljødirektoratet har vært sekretariat.

  – annonse bottom –