Jakta slutter 15. februar

Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: WWF
– annonse top –

– Paringstiden starter i disse dager, og det er også årsaken til at jaktperioden på ulv stanser 15. februar.

Det sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur i en uttalelse til eget nettsted. Hun viser til at prinsippet om yngletidsfredning alltid har stått sterkt i Norge.

– Vi forventer at regjeringen nå fortsetter å ta disse viktige dyrevelferdshensynene, framfor å slå politisk mynt på å skyte ut ulv i en spesielt sårbar periode, sier hun, og minner om at inntil 28 ulver i ulvesonen kan bli skutt i løpet av de nærmeste dagene.

– annonse inline –

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettsikkerhet. Ulven er kritisk truet i Norge, og vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den. 28 ulver kan nå bli skutt til tross for at de ikke har tatt dyr på utmarksbeite eller utgjør noen trussel. De skal kun skytes fordi de finnes i norsk natur, selv om de holder til i ulvesonen – et område hvor staten har bestemt at ulven skal ha spesielt sterkt vern.

– Ulvene hører hjemme og har rett til å leve i norsk natur, og vi er nødt til å finne måter å leve sammen med dem på, i stedet for å skyte ned bestanden hvert år slik at den forblir kritisk truet, sier hun.

Ifølge WWF skulle ulvejakt skulle ha startet 1. januar, men ble utsatt da WWF Verdens naturfond, NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen Våre Rovdyr tok saken til retten fordi de mente vedtaket var ugyldig.

– Vi ba om midlertidig forføyning med mål om å stanse ulvejakta fram til lagmannsretten har behandlet anken i den såkalte Letjenna-saken som skal opp i retten i juni. Vi fikk medhold i Oslo tingrett, men saken ble anket av staten til Borgarting lagmannsrett. Fredag 11. februar ble det kjent at staten har fått medhold.

– annonse bottom –