Statens naturoppsyn har anmeldt to to ulike forhold til politiet.

– Annonse 3 –

Begge anmeldelsene er bekreftet av politiet i august. Den ene gjelder motorisert ferdsel i utmark og den andre gjelder brudd på laksefiskeloven. Begge anmeldelsene gjelder forhold i Finnmark, som er anmeldt av Statens naturoppsyn.

Miljødirektoratet melder at de avgitte anmeldelsene er meldt til Finnmark politidistrikt, og bekreftet til direktoratet.

Seksjonsleder Trond Flydal i Miljødirektoratet opplyser til fauna.no at anmeldelsene ikke er ferdig etterforsket eller avgjort fra politiets side.