– annonse 2 –

Statsforvalteren i Troms og Finnmark minner om at skuddpremie trenger godkjenning.

– Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette, sier Andreas Vikan Røsæg hos Statsforvalteren. Røsæg er seniorrådiver på miljøområdet.

– Annonse 3 –

Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt. Dette går frem av viltloven § 51. Fylkesrådet i tidligere Troms har gitt alle kommunene i Troms fullmakt til å fastsette skuddpremie.

Viltloven viser ellers til at vederlag for felling i henhold til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b kan fastsettes av departementet.

Minken (bildet) er en art som av myndighetene er uønsket i Norge. Det har i tidligere perioder vært skuddpremie på denne arten.

– annonse 4 –
Forrige artikkelVindkraftverk vil forstyrre tilgangen på mat i sjøen
Neste artikkelHavørner skal ikke lengre behandles som søppel (+)