Reinpolitiet i Finnmark har avslørt uregelmessigheter under jaktoppsynet.

iFinnmark melder at patruljen fra reinpolitiet avdekket uregelmessigheten lørdag. I Karasjok kommune ble en umerket elg fraktet ut fra et jaktområde.

– Annonse 3 –