– annonse top –

Norsk ornitologisk forening inviterer medlemmer og andre til trivelige turer i naturen som kan redde verden.

På sine egne hjemmeside skriver organisasjonen at de med sine tusenvis av medlemmer følger med på fuglelivet hver dag. Med stor kunnskap om lokale forhold håper de å motvirke en lei tendens der utviklingen for fuglene dessverre går feil vei.

- artikkel innside -

– Sammen skal vi stoppe dette, sier organisasjonen og lister opp en ganske detaljert oppskrift:

  • Bortsett fra opplagte ting som art, antall og alder, er det spesielt hva fuglene gjør (aktivitet) og presisjon på kartplottene (geografisk presisjon) som er kritiske i denne sammenhengen. Det fuglene gjør når du observerer dem, kalles «aktivitet» i Artsobservasjoner. Aktivitet bør rapporteres på alle observasjonene. Et hekkefunn er av mye større betydning enn en overflygende fugl når status for en art i et område skal vurderes. Aktiviteten «observert i hekketid, passende biotop» er et svakt hekkekriterium, men samtidig mer verdifullt enn for eksempel «stasjonær». Om aktivitet ikke rapporteres, vil ikke denne informasjonen være tilgjengelig. Observasjonen vil i noen tilfeller ikke ha noen verdi, og den vil ikke bli tatt hensyn til av forvaltningen.
  • Når man rapporterer fugleobservasjoner, må man vise hvor observasjonene har blitt gjort på et kart. Det ligger tusenvis av allmenne fuglelokaliteter tilgjengelig for rapportering i Artsobservasjoner. Disse ønsker vi at rapportørene bruker hyppig, men i noen sammenhenger bør man opprette nye private lokaliteter. Et reirfunn bør rapporteres med en ny lokalitet med høy oppløsning (maks 25 meters radius), skriver organisasjonen i en artikkel.
– artikkel nede –