Innfører nye hastetiltak mot skrantesyke

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Mattilsynet innfører nye hastetiltak mot smitte av skrantesyke.

For å hindre at den dødelige dyresykdommen skrantesjuke (CWD) sprer seg, har Mattilsynet innført noen forbud og påbud som gjelder på Hardangervidda. Det er svært viktig at alle følger fire hovedregler for at man skal lykkes i å hindre smitte til andre hjortedyr. Disse reglene kommer i tillegg til de landsomfattende reglene i CWD-forskriften, melder Mattilsynet torsdag.

– Jegere er svært viktig for å både kartlegge forekomsten av sykdommen og hindre videre smittespredning. Mattilsynet er svært takknemlig for den innsatsen som legges ned. Som et hastetiltak for å hindre videre smittespredning er det innført en rekke restriksjoner. Disse restriksjonene vil oppleves som inngripende, men vi håper alle forstår for hvorfor de er innført, melder Mattilsynet.

– annonse inline –

Det er bestemt fire nye regler for å kunne ta reinslakt ut fra Hardangervidda på lovlig vis.

a) kortvarig transport fra en del av sonen til en annen del av sonen.

b) det er utbeinet kjøtt, materiale som skal til avfallshåndtering etter avtale med Mattilsynet, og materiale til forskning eller prøvetaking.

c) der flytting av hele eller deler av døde hjortedyr er avtalt med Mattilsynet og den som flytter dyret har kontroll på alle delene av dyret.

d) dersom negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease foreligger for dyret.

Deler av døde hjortedyr skal ikke være tilgjengelige for andre dyr minst frem til negativt prøvesvar for dyret har kommet. Delene skal oppbevares under kontroll i denne perioden. Deler av hjortedyr som legges igjen i naturen i samsvar med god jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.

Det er påbudt å rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonen. Det er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonen, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.

Jegere på Hardangervidda må notere posisjonen på fellingssteder, slik at Mattilsynet kan spore slakterester, dersom det viser seg at dyret er smittet.

– annonse bottom –