Innfører forenklet forelegg på sjøen

– annonse top –

En pressemelding fra Samferdselsdepartementet forteller at innføring av nye regler på sjøen i hovedsak er videreføring av gjeldende regler, men en ny straffebestemmelse gjør at fartsovertredelser kan ende i forenklet forelegg.

– Bruk av fritidsfartøy gir stor glede for mange, særlig nå som sommeren nærmer seg. Det er viktig å minne om at det også på sjøen er fartsgrenser som må overholdes, slik at det er trygt for alle å ferdes på sjøen, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Det er et generelt krav i en ny forskrift om at fører av alle typer fartøy skal være aktsomme og avpasse farten etter forholdene. I tillegg er det regler ved badeplasser. Fartøy skal ikke ha høyere fart enn 5 knop 50 meter fra steder hvor folk bader eller fra bademerkebøyer. Det er også forbudt å ankre opp eller ferdes med motor- og seildrevne fartøy på offentlige badeplasser.

– annonse inline –

Dette er i hovedsak videreføring av gjeldende regler. En ny straffebestemmelse klargjør at fartsovertredelser kan sanksjoneres med forenklet forelegg.

Delt ansvar for å bestemme fartsgrenser fra 2022

Et forslag om å innføre en generell fartsgrense for fritidsfartøy var på høring høsten 2020. Regjeringen mener at det er viktig at slike fartsgrenser fastsettes på bakgrunn av lokal kunnskap og ut fra lokale behov. Regjeringen har derfor besluttet at det er kommunene som skal bestemme fartsgrenser for fritidsfartøy i eget sjøområde.

Dagens lokale fartsgrenser fortsetter å gjelde frem til 1. januar 2022. Det betyr at både førere av fritidsfartøy og av næringsfartøy må forholde seg til lokale, kommunale forskrifter ut året. Fra årsskiftet vil kommunene bare kunne gi fartsregler for fritidsfartøy, mens eventuelle fartsgrenser for næringsfartøy vil gis av Kystverket.

– annonse bottom –