– annonse top –

Regjeringen vil forby at skip som seiler på Svalbard bruker tungolje. Forbudet skal gjelde hele Svalbard, også utenfor verneområdene. Regjeringen legger nå frem lovforslaget for Stortinget.

– Miljøet på Svalbard er sårbart, og en lekkasje av tungolje vil være svært skadelig. Økende ferdsel i arktiske havområder gjør området enda mer utsatt dersom uhellet skulle være ute. Vårt forslag om forbud mot tungolje vil redusere risikoen for naturødeleggelse, sier klima- og miljøministeren Sveinung Rotevatn (V) i en pressemelding.

Utslipp av tungolje er særdeles problematisk i Arktis i anledning av de sårbare økosystemene og hvordan tungolje opptrer ved lave temperaturer og is. I tillegg gjør store avstander, krevende vær-, is- og temperaturforhold og begrenset tilgang på oljevernressurser at beredskap og opprensking blir særlig vanskelig og kostbart. Svalbard har store og sårbare miljøverdier som krever et særlig vern, heter det fra departementet.

– annonse inline –

Forbudt i verneområdene

Bruk av tungolje er allerede forbudt i verneområdene på Svalbard. Her er kravet at skip må bruke diesel (marin gassolje). Diesel gjør mindre skade i sjøen, og forsvinner langt raskere fra miljøet, enn tungolje.
Selv om det bare er lov å bruke tungolje utenfor verneområdene i dag, er hele Svalbard særdeles sårbart og trenger et særskilt verne mot oljesøl.

Videre så er det stor risiko for at verneområdene vil bli berørt om det skulle skje et større utslipp fra skip som seiler til og fra Longyearbyen eller andre steder hvor tungolje er lov i dag. Derfor foreslår regjeringen nå et generelt forbud, heter det i en pressemelding fra departementet.

Store skip

Det er i dag stort sett bare store, oversjøiske cruiseskip og skip som frakter kull og varer til og fra Longyearbyen, som bruker tungolje. En overgang til diesel eller naturgass vil føre med seg en viss økning i kostnader for de skip det gjelder.

Samtidig vil kostnader til opprydding ved et eventuelt utslipp bli betydelig mindre. Det samme gjelder kostnader til tapt omdømme som kan berøre reiselivet og fiskerinæringen.

Forslaget har vært på høring, og alle høringsinstansene var i prinsippet positive til et tungoljeforbud. Noen av høringsinstansene framholdt et behov for overgangsordninger. I anledning av miljørisikoen ved utslipp av tungolje, er det viktig at de nye reglene kommer raskt på plass. Regjeringen foreslår en begrenset overgangsperiode på to år for stykkgodstrafikken og bulktransport av kull til og fra Longyearbyen og Barentsburg.

– annonse bottom –
Forrige artikkelOppfordrer til omstridt påsketur
Neste artikkelVil endre lov om dyrevelferd