– annonse top –

Den sjeldne åkerriksa har heller ikke denne sommeren noen tegn til framgang, men overvåkingen gir et noe mer positivt bilde av situasjonen.

Det melder Norsk ornitologisk forening på sine egne hjemmeside, der de viser til sitt eget overvåkingsprogram.

– NOF har nylig gjennomgått rapporterte observasjoner av åkerrikse i Norge i 2019, og kan allerede nå konkludere med et ganske lavt antall funn dette året. På bakgrunn av dette, og ikke minst tall fra NOFs intensivovervåking i Rogaland og i Oslo og Akershus, er det ingenting som tyder på at arten er i framgang, og at dagens forvaltningstiltak rettet mot arten er tilstrekkelige.

– annonse inline –

Arten er en av de sjeldneste hekkefugalene i landet. De siste ti år ene har mellom hundre og to hundre syngende individer blitt rapportert årlig. De rapporterer om to uvanlig tidlige observasjoner i april, henholdsvis den 26. og 29.

– De fleste individene ble likevel som vanlig rapportert fra slutten av mai og juni. I Aust-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal ble flere åkerrikser enn gjennomsnittet for de foregående ti årene funnet, men i landet for øvrig var antallet åkerrikser i 2019 lavere enn snittet. En del av dette kan helt sikkert tilskrives manglende søk etter åkerrikse i en del fylker. I NOFs overvåkingsområder i Rogaland og Oslo og Akershus, der det søkes etter åkerrikse i de samme områdene og til samme tidspunkt hvert år, var nemlig forekomsten omtrent som normalt, og faktisk litt høyere enn normalt i Oslo og Akershus.

– Resultater fra NOFs åkerrikseprosjekt gir ingen indikasjoner på at den norske bestanden av arten er i økning. Dette til tross for konkrete forvaltningstiltak som ble iverksatt i 2009, i forbindelse med at åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i 2008. Tiltakene har hovedsakelig bestått i utsatt slått av gras der det er mistanke om hekking, samt tilpasset slåttemønster for å hindre at fugler blir drept i slåmaskiner, skriver NOF på hjemmesidene sine.

– annonse bottom –