Industrien bruker verneområde til testing

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av toodlingstudio fra Pixabay
– annonse top –

Selskapet Nekkar AS har fått tillatelse til testing av industrielle produkter i Flekkefjord landskapsvernområde.

Selskapet driver med internasjonal ingeniørbasert virksomhet, og nå har verneområdestyret for Oksøy-Ryvingen og Flekkefjord landskapsvernområde gikk dispensasjon fra forskriften som gjelder verneområdet.

– annonse inline –

Det er snakk om en såkalt nedskalert test-merde for oppdrett og nedsenking av en sjøkabel. Det er satt krav om at merda ikke skal være særlig synlig på sjøoverflaten. Dispensasjonen gjelder til 1. oktober 2021. Merden skal brukes til testing av pumper, poser, sensorer og regulering. Det vil ikke være fisk i merden, og testen vil vare til neste sommer.

Landskapsstyret legger til grunn at det ikke er nødvendig å gjennomføre undersøke området eller at prisnippene i naturmangfoldloven blir berørt.

– annonse bottom –