Industrielt husdyrhold bør få konsekvenser

Leder Siri Martinsen i HOAJH - for dyrs rettigheter. Foto: Bente Isefjær / NOAH
– annonse top –

NOAH mener avsløringer av industrielt husdyrhold bør få konsekvenser. Undercoverfilm i UK har vist vold mot geiter på en norsk-eid gård. NOAH mener industrielt husdyrhold bør fases ut.

En geitegård som er delvis eid av norske Kavli, og leverer til et norsk-eid meieri, er avslørt i å mishandle geiter i undercoverfilming. Industrielt husdyrhold avsløres gang på gang i å utsette dyr for grov vold. NOAH mener det er på tide å fase ut masseproduksjonen av dyr.

– annonse inline –

– Filmen fra geitefarmen avslører vold mot dyr som ren rutine – akkurat på samme måte som undercoverfilm i Norge har avslørt vold som rutine på grisefarmer. NOAH reagerer på at eiere av gården hevder at de ikke «ante» at volden foregikk. Den type vold vi ser utføres ikke i sinne eller tilfeldig – å forflytte dyr ved å dra dem i ører og hale er tydelig en del av daglig praksis, og gjøres på en måte som viser at det er normalisert. Vi så det samme i Norge, da «alle» var sjokkert over at vold blir til rutine i behandling av griser i intensive systemer. Dette har med den systematiske masseutnyttingen av dyr å gjøre, og er ikke eksempler på tilfeldige «utskudd»; dyrene blir til ting som skal forflyttes hit og dit og ikke gjøre motstand. Gjør de motstand, så overmanner man dem med vold for å rekke arbeidshverdagen, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH mener at det må gjøres tydelige politiske grep med mål om å fase ut industrilandbruk, og sterkt redusere bruken av animalske produkter:

– Det er en myte om at norsk matproduksjon ikke er involvert i industrilandbruk – men det er vi definitivt, både i utlandet og her hjemme. At norske eiere er involvert i dyreproduksjon i utlandet og er delaktig i blant annet denne type behandling av dyr, viser hvordan matindustrien i dag er oppbygget. Industrilandbruk muliggjør vold som rutine, og det må man innse og endre på – det er på tide å fase ut masseproduksjon av dyr, sier Martinsen.

Filmen er tatt undercover og levert til den britiske organisasjonen Surge – som har videreformidlet opptakene til media.

– annonse bottom –