Ikke medhold for bjørnejakt på vårsnø

Bildet er tatt av Dave Hostad fra Pixabay
– annonse top –

Ifølge en beslutning fra Klima- og miljødepartementet gis det ikke medhold i jakt på bjørn med vårsnø.

I en konklusjon datert 26. august gir departementet endelig avslag på en klage fra Meråker kommune, som ønskest å jakte på bjørn på vårsnø.

Miljødirektoratets vedtak fra i mai opprettholdes dermed.

– annonse inline –

Avgjørelse av klage på avslag på søknad uttak av bjørn på vårsnø i Meråker kommune

– Departementet har i denne saken lagt vekt at det ikke var påviste skader av bjørn til sau/lam i Meråker i beitesesongen 2019, og det ble ikke erstattet sau/lam tapt til bjørn i 2019. Videre at det ikke forelå noen akutt skadesituasjon våren 2020 og at det fortsatt var en stund til det skulle slippes sau og lam i utmarka/området hvor bjørnen er påvist. Videre har departementet også lagt vekt på at regionen ligger under bestandsmålet for bjørn. Klagen er dermed ikke tatt til følge.

Les hele vedtaket her.

– annonse bottom –