– Hvorfor har ikke Norge et uavhengig klageorgan

Åslaug Sem-Jacobsen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Foto: Senterpartiet
– annonse top –

– Hvorfor har ikke Norge et uavhengig klageorgan for miljøsaker tilsvarende det man finner i Sverige (miljødomstol) og Danmark (miljøklagenemd)?

Det er stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen som via stortingspresidenten har stilt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Venstre, dette spørsmålet fra Stortinget.

Hun begrunner spørsmålet med at Norge ikke har et uavhengig klageorgan for miljøsaker.

– annonse inline –

– Slik det er nå står forvaltningen fritt til å bestemme hvor stor vekt hensynet til miljø skal ha i forhold til andre hensyn og interesser. Muligheten for andre til å klage på beslutningene som blir tatt kan virke til å være helt fraværende, sier hun og viser til et problem som grunneiere i Kragerøvassdraget har tatt oppmed henne.

– Klima- og miljødepartementet stiller krav til restaurering av vassdrag og fiskevandring. I godkjenning av konsesjon til Nye Dalsfoss kraftverk i Kragerøvassdraget er det likevel ingen plan i forbindelse med forvaltningen av den utrydningstruede ålen i vassdraget, visstnok kun en løs antydning om at det bør utarbeides en plan. Slik jeg har oppfattet saken så er det lite NVE får gjort med dette, om de skulle ønske det, i ettertid.
På denne måten kan det virke som om regulanten får nærmest fritt spillerom. Om de ikke ønsker å legge til rette for fiskevandring for både ål og andre frisk som tidligere var i vassdraget, trenger de ikke det.

Hun viser til at rettighetshavere og grunneiere til fiske og fiskevandring nå protesterer langs vassdraget mot en slik framgangsmåte. Som forvaltere av natur argumenter de med at de er spilt ut over sidelinjen uten mulighet til å ivareta sine ønsker om å ta vare på naturen og fiskevandringen. Ødelagt fiske etter laks, sjøørret og ål her heller ikke vært erstattet, fremholder hun.

– annonse bottom –