– annonse top –

42 prosent av alle nye personbiler solgt i Norge i fjor var elbiler.

I løpet av noen måneder vil én av ti personbiler på norske veier være rene elbiler. Det har Norsk elbilforening funnet ut. Det betegnes som en viktig milepæl på veien mot en halvering av utslippene fra transportsektoren innen 2030.

– annonse inline –

– Andelen elbiler har vokst fra mindre enn én prosent til ti prosent på under ti år, takket være regjeringens elbilpolitikk. Det betyr mindre klimagassutslipp og bedre luftkvalitet i byer og tettstederDen neste store milepælen er at alle nye personbiler som selges i 2025 skal være nullutslippskjøretøy. Det målet skal vi også nå, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding00.

I fjor var 42 prosent av alle nye personbiler som ble solgt, elbiler. Det var mer enn salget av alle nye bensin- og dieselbiler til sammen.

– Det er gledelig å se at en kombinasjon av avgifts- og bruksfordeler gjør at Norge er verdensledende når det gjelder antall elbiler i forhold til folketall. Vår ambisiøse politikk virker, og med stadig forbedret teknikk og rekkevidde har jeg stor tro på enda mer elbilsalg i Norge de kommende årene, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Dersom det bare selges nullutslippspersonbiler fra 2025, vil rundt halvparten av personbilparken kunne være nullutslippskjøretøy i 2030.

–  Veksten i elbiler har gått fortere enn vi forventet for bare et par år siden. Norge viser hvor raskt det grønne skiftet i transporten kan gå hvis politikerne legger til rette for det. Målet er at flere land nå vil følge etter, sier Elvestuen.

Ifølge den samme pressemeldingen ble Stortingets mål fra 2012 om at nye personbiler innen 2020 skulle ha et gjennomsnittlig utslipp på maksimalt 85 gram CO2 per kilometer, nådd tre år før tiden.

– annonse bottom –