Hvilken fremtid har fuglene?

Norsk ornitologisk forening forteller en dyster historie for fuglene i kulturlandskapet i Norge. De mener at landet har mistet en tredjedel av alle fugler i kulturlandskapet de 20 siste årene.

Bakkehekkende arter, som vipe, storspove og sanglerke, er blant de som sliter mest. Er det mulig å snu denne trenden, og samtidig drive et moderne og produktivt jordbruk, spør NOF.

Organisasjonen viser til at 57 prosent av alle fugler i jordbrukslandskapet i Europa har forsvunnet siden 1980. Overvåking av hekkefugler i Norge viser at så mye som 40 prosent av alle fugler i det norske kulturlandskapet har forsvunnet siden år 2000.

Det melder Norsk ornitologisk forening.

Exit mobile version