– annonse top –

– NOAH finner det utdatert og uetisk at Norge fortsetter å tillate fangst av vågehval.

Det sier leder i NOAH, veterinær Siri Martinsen i en kommentar til Fauna.no.

Fredag kunne fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen fortelle at regjeringen for fjerde år har satt en kvote på 1278 vågehval i norske bestander. Samtidig har ikke hvalfangerne klart å skyte mer enn mellom 400 og 500 dyr per år siden 2018. Gjennomsnitt antall skutte vågehval ligger på cirka 550 dyr per år siden 2002. Kvotene har variert fra 670 dyr og oppover siden da.

– annonse inline –

– Det er ingen argumenter for slik fangst, og årlig brukes statlige subsidier på å prøve å få folk til å spise kjøttet. Per i dag har vi naturkrise, og forståelsen av blant annet hvalenes viktige rolle i hav-økosystemet har økt. Hvaler bidrar både til å å fremme mangfoldet i havet, og er viktige for havets opptak av CO2. Hvalene fanges også i yngletiden, og det betyr at mange hvaler er drektige når de dør – dermed dør også kalven. Fangsten strider dermed mot godt naturvern. Videre er den uetisk, da 20 prosent av hvalene lever i betydelig tid etter at de er harpunert. Det er på tide å stanse denne utdaterte fangsten, sier Siri Martinsen, veterinær i NOAH til Fauna.no.

– annonse bottom –
Forrige artikkelAnker fjellrev-dommen til Agder lagmannsrett
Neste artikkelStor interesse for havvind, måtte gjøre noe på informasjonssiden