– annonse amp –
Hjem Nyheter – Hurdalsplattformen er en skandale

– Hurdalsplattformen er en skandale

Bildet er tatt av Dave Hostad fra Pixabay

Regjeringsplattformen til Ap og Sp inneholder brudd mot Bernkonvensjonen om bevaring av truede dyr, og har ellers svært lite å bidra med for økt vern av natur og dyr i Norge.

Det oppyser NOAH i en pressemelding der de reagerer sterkt på at regjeringsplattformen inneholder det som i praksis er en utryddingsplan for rovdyr:

– Det er skammelig at Ap har fulgt Sps utryddingspolitikk overfor rovdyr, og går med på å «utrede» lavere bestandsmål for ulv og bjørn. Når man vil ha færre av arter som er kritisk truet – det vil si har en ekstrem høy risiko for å dø ut – så er det en utryddingsplan man har lagt. Når man i tillegg rett ut sier at «bestandsmålene» skal være maksimumsmål, så bryter man Bernkonvensjonen bevisst, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

Saksøkte og vant

NOAH saksøkte staten og vant i tingretten, nettopp fordi organisasjonen mente staten i praksis skyter ulver for å redusere bestanden til et tilfeldig tall som innebærer en kritisk truet status – dette er klart i strid med Bernkonvensjonen. Med den nye regjeringen prøver ikke staten lengre å skjule at det er dette den har som mål, og avtroppende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn uttalte at regjeringsplattformen trolig bryter Bernkonvensjonen. Dette er NOAH enig i:

– NOAH mener at også forrige regjering i praksis brøt konvensjonen – det er derfor vi har gått til sak. Men Hurdalsplattformen er en skandale, fordi man uttrykker et klart mål om å bryte Bernkonvensjonen og norsk lov på flere punkter. Rovdyrpolitikken er det mest ekstreme eksempelet på at naturen og dyrene taper med denne regjeringen, men plattformen slår også fast at kjøttproduksjon skal «skjermes» fra miljøavgifter og at skog ikke skal vernes – til tross for at mer natur og mindre kjøttproduksjon er to av de viktigste tiltakene i kampen mot klima- og naturkrisen, uttaler Martinsen.

Få konkrete tiltak om dyrevelferd

Til tross for at plattformen har et kapittel om dyrevelferd, er ikke NOAH imponert over innholdet:

– Regjeringen nevner dyrevelferd, men det er nesten ingen konkrete tiltak – noe som er faretruende all den stund de har arvet ansvaret for en dyrevelferdsmelding. Det eneste konkrete regjeringen sier er at de skal støtte opp under alternativer til dyreforsøk – det er positivt og NOAH skal ta dem på ordet. Vi forventer en avviklingsplan for dyreforsøk, slik man har gått i gang med i EU. Plattformen sier ellers at Norge skal være «verdensledende på dyrevelferd». Da er det jo mye å ta tak i, og det hadde ikke skadet om regjeringen snarest forstår at dette krever mange konkrete tiltak og regelendringer – for både tamme og ville dyr. Man kan nevne forholdene for griser og kyllinger i landbruket, fiskeoppdrettet, oppdrett av ville dyr for jakttrening og uansvarlig masseavl av famliedyr som nærliggende områder å ta tak i, sier Martinsen i pressemeldingen.

Exit mobile version