Høringsmøte om nasjonalpark i Østmarka

Bildet er tatt av Trond Giæver Myhre fra Pixabay

Statsforvalteren inviterer til høringsmøte der de presenterer planene og svarer på spørsmål. Møtet er åpent for alle og avholdes digitalt på Teams i november.

Statsforvalterens primære forslag er at det opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark i Østmarka, samt at et område vernes som friluftlivsområde. I tillegg er to andre alternativer til vern sendt på høring. Hele høringssaken og informasjon om hvordan du sender inn uttalelse til høringen finner du ved å trykke her.

– annonse artikkel –

I høringsmøtet vil presenterer de målene med nytt vern i Østmarka, de tre foreslåtte alternativene til vern og hvordan regler som foreslås i verneområdene. Formålet er å gi informasjon og svare på spørsmål for å gi et godt grunnlag til de som ønsker å komme med innspill i høringen.

– annonse nede –