– annonse top –

Statsforvalteren i Oslo og Viken startet mandag en 14 dagers høringsrunde for ny nasjonalpark i Østmarka ved Oslo.

Statsforvalterens primere forslag er at det opprettes en forholdsvis stor nasjonalpark, samt at et område vernes som friluftlivsområde. Alternativ to er et forslag med en mindre nasjonalpark kombinert med et nytt naturreservat og friluftslivsområde. Alternativ tre er et forslag uten nasjonalpark, men med en stor utvidelse av dagens Østmarka naturreservat vestover og et nytt friluftslivsområde. Totalt vernet areal er det samme for alle de tre alternativene, melder Statsforvalteren.

- artikkel innside -

– Østmarka er et av de viktigste friluftsområdene for befolkningen i hovedstaden og kommunene rundt. Vi har derfor lagt vekt på å utforme verneforslag som gjør at det aller meste av dagens bruk kan fortsette som før, sier avdelingsdirektør Gunhild Dalaker Tuseth.

Statsforvalteren ber om at alle som er berørte eller har meninger om en nasjonalpark der, gir konkrete innspill på grensene og vernebestemmelsene som er foreslått.

Medvirkning har vært en viktig del av arbeidet som er gjort fra statens side i saken. Målet er å utforme et best mulig verneforslag som skal sendes videre til direktorat og departement.

– artikkel nede –