– Hijakt på jerv er miljøkriminalitet i statlig regi

jerv
Foto: Carl Nordberg | Statens naturoppsyn
– annonse top –

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – reagerer sterkt på at regjeringen tar opp praksisen med ekstraordinært uttak av jervunger.


Til tross for at jerven er sterkt truet, er det hvert år tillatt for jegere å skyte jerv i såkalt lisensfelling. Siste sesong ble 72 jerver drept. Dette er åpenbart ikke nok for departementet, som vil åpne for «ekstraordinært uttak» av jerveunger i hiene, skriver NOAH i en pressemelding.

– Det har nettopp blitt gjennomført en omfattende nedskyting av sterkt truet jerv i norske skoger, og nå opplyser regjeringen at Statens naturoppsyn tar opp praksisen med ekstraordinært uttak av jervunger. Det er fullstendig uholdbart at myndighetene ikke tar innover seg det faktum at vi befinner oss i en naturkrise, hvor politikken som tar sikte på å skyte flest mulig rovdyr må opphøre snarest, sier leder Siri Martinsen.

– annonse inline –

Ifølge pressemeldingen uttalser Klima- og miljøminister Rotevatn at «Ekstraordinære uttak av jerv er per no eit naudsynt verkemiddel for å fylgje opp føringane frå Stortinget.» Ekstraordinært uttak innebærer ifølge NOAH hijakt, hvor mor og diende valper drepes i hiet, og omtaler det som en skam kalle dette «nødvendig».

– Hijakt er en lovstridig og sterkt uetisk jaktform som i seg selv bør forbys. Jervebestanden trenger positivt fokus og beskyttelse, og forfølgelsen av dem er ikke annet enn uverdig. Åpnes det nå for ekstraordinær hijakt er dette etter NOAHs syn miljøkriminalitet i statlig regi. Samfunnet befinner seg for øyeblikket i en felles krise. Det er ille å se at den hensynsløse politikken mot ville dyr likevel pågår. Da er det viktig at protestene mot denne politikken også vedvarer, og NOAH vil mobilisere uendret for våre ville dyr fremover, sier Martinsen i pressemeldingen.

NOAH sender nå et brev til Klima- og miljødepartementet, samt Miljødirektoratet, hvor de oppfordrer til å ikke gjennomføre ekstraordinært uttak av jerv.

– annonse bottom –