– annonse top –


– annonse inline –

– Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen lovbrudd som rammer menneskers helse, natur og miljø. Det sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i en pressemelding.

Regjeringen vil øke strafferammen for flere miljølover. Den foreslår blant annet å øke strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven fra 3 år til 5 år.

– Miljøkriminalitet er en trussel både mot mennesker og miljøet rundt oss. Vi øker strafferammen i viktige miljølover og innfører mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Dette vil styrke håndhevingen og etterlevelsen av regelverket. Vi gjør det for å redusere risikoen for skader på natur, miljø og helse, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i pressemeldingen.

Regjeringen foreslår å styrke strafferammene i forurensningsloven, naturmangfoldloven, svalbardmiljøloven og produktkontrolloven.

Disse lovene regulerer blant annet forurensning fra industri, avfallshåndtering, produksjon og omsetning av produkter og bruk og vern av naturen på fastlandet og på Svalbard.

I tillegg til ordinær straff i de mest alvorlige sakene vil regjeringen også innføre mulighet til bruk av overtredelsesgebyr. Et overtredelsesgebyr betyr at forvaltningen kan pålegge en person eller et foretak å betale et pengebeløp til det offentlige på grunn av et lovbrudd.

– Ved å heve strafferammene for miljøkriminalitet, gir vi et tydelig signal om alvorligheten av denne typen lovbrudd som rammer menneskers helse, natur og miljø, sier Ola Elvestuen.

Regjeringen økte i fjor strammerammene for ulovlig handel med truede arter fra seks måneder til tre år.  Den skal også legge fram en strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

Miljøkriminalitet rammer fellesverdier av stor samfunnsmessig betydning. Det nye forslaget fra regjeringen betyr at det blir innført overtredelsesgebyr i forurensningsloven og produktkontrolloven. Bestemmelsen i naturmangfoldloven om miljøerstatning blir endret til en bestemmelse om overtredelsesgebyr. Videre innebærer forslaget at strafferammene heves i de fire nevnte lovene og at vilkår for bruk av øvre strafferamme i forurensningsloven endres.

Alminnelig strafferamme i forurensingsloven og produktkontrolloven foreslås hevet fra 3 måneder til 1 år. Det blir innført forhøyet strafferamme på 3 år i produktkontrolloven.   Tilsvarende foreslår regjeringen at den forhøyede strafferammen i forurensningsloven heves fra 2 år til 3 år. Strafferammen for grove overtredelser av naturmangfoldloven og svalbardmiljøloven foreslås heves fra 3 år til 5 år.

– annonse bottom –