Hevder han skjøt «tam» ulv i Trysil

Denne ulven ble skutt på en gårdsplass i Trysil, fordi mannen som skjøt ville beskytte sin hund. Foto: Politiet
– annonse top –

En mann fra Trysil ble dømt for ulvedrap, men forsøkte å få saken gjenåpnet fordi han mente han hadde skutt en ulv fra en svensk dyrepark.

Det melder TV2.

– annonse inline –

Mannen ble først dømt til fem måneders fengsel for ulvedrapet. Han har sonet straffen.

Etter å ha forsøkt å få gjenåpnet saken i kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker, har han lag fram opplysninger om at han mente at ulven ikke kunne ha vandret inn fra Russland.

Kommisjonen mener at det samlet sett ikke finnes nye bevis som kan føre til en frifinnelse. Han mente blant annet at et halvannen centimeters fettlag på ulven var uforenlig med at ulven hadde vandret til Norge.

– Lagmannsretten var også kjent med ulvens fettlag, og har vurdert betydningen av det. Kommisjonen kan ikke se at det har tilkommet noe vesentlig nytt her, og bemerker at slike målinger uansett må være beheftet med en viss usikkerhet, sier kommisjonen, som er klar på at opplysningene ikke danner grunnlag for gjenåpning av saken.

– annonse bottom –