Hevder fjellområder er i god tilstand

Foto: Pixabay
– annonse top –

Forskere hevder i en ny rapport at tilstanden i norske fjellområder er i god tilstand.

Det er Norsk institutt for naturforskning (Nina) som har utarbeidet rapporten om fjell i samarbeid med Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Sveriges landbruksuniversitet (SLU Artsdatabanken) og Universitet i Bergen (UiB), på bestilling fra Miljødirektoratet.

– annonse inline –

– For første gang har vi en helhetlig vurdering av den økologiske tilstanden i fjellet. Tidligere har vi kun vurdert hvordan det går med arter som lever i fjellet, men nå har forskerne også vurdert andre forhold, for eksempel hvor stor andel av fjellnaturen som ikke har menneskelige inngrep og utbredelse av isbreer, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I rapporten har forskerne brukt en rekke ulike indikatorer. Samlet gir indikatorene en vurdering av tilstanden på en skala fra 0 til 1, der 1 er intakt natur uten vesentlig påvirkning av mennesker og 0 tilsvarer svært forringet natur.Grensen for god tilstand er satt av forskerne til 0,6. Tilstandsverdien til fjellet blir i rapporten vurdert til 0,68.

Den økologiske tilstanden i fjellet er altså samlet sett vurdert som god, men tilstandsverdien ligger nær grensen for det som forskerne regner som avvik fra god økologisk tilstand.

I tillegg til vurderingen av dagens tilstand har forskerne også vurdert utviklingen fremover i tid. Her er konklusjonen at den økologiske tilstanden sannsynligvis vil bli dårligere innen få tiår dersom dagens utvikling for klima, arealbruk, og utbygging til energi og transport fortsetter. Det er imidlertid opp til politikerne å vurdere om det skal settes mål for å stabilisere eller forbedre den økologiske tilstanden.

– annonse bottom –
KildeMiljødirektoratet