– annonse top –

Miljødirektoratet hadde et ønske om å ta med langt flere områder i denne vernerunden, men mange steder ble motstanden for stor.

– Dersom en starter videre verneprosess for noen av områdene så må dette skje i nært samarbeid med aktuelle kommuner, hvor en sammen må bli enige om videre utredninger inkludert en grundigere kartlegging både som grunnlag for naturfaglig avgrensing og vurdering mot andre interesser, sier Hambro. 

- artikkel innside -

I disse områdene er det ikke lokal aksept for videre prosess:

Nye områder:

 • Kvænangsvidda-Nabar i Alta, Kautokeino og Kvænangen kommuner
 • Treriksrøysa i Målselv og Storfjord kommuner
 • Preikestolen i Hjelmeland og Strand kommuner
 • Kvitladalen-Bjordalen i Bjerkreim, Gjesdal og Sirdal kommuner
 • Viglesdalen i Hjelmeland kommune

Utvidelser eksisterende nasjonalparker/landskapsvernområder:

 • utvidelse Reisa nasjonalpark
 • utvidelse Raisduottarhaldi landskapsvernområde
 • utvidelser Ånderdalen nasjonalpark
 • utvidelse Forollhogna nasjonalpark i Tynset kommune
 • utvidelser av Jotunheimen nasjonalpark i Lom
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Sjodalen vest med Hindflyene
 • utvidelse av Jotunheimen nasjonalpark mot Valdresflya inkl. Leirungsdalen
 • utvidelser Rondane nasjonalpark

Omgjøring fra landskapsvernområde til nasjonalpark:

 • Ottadalen
 • Naustdal-Gjengedal
 • Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane
– artikkel nede –