Tapte kampen mot lisensfelling av jerv

jerv meråker nina viltkamera
Jerv spiser på død sau i Meråker kommune. Foto: http://viltkamera.nina.no/
– annonse top –

Seks organisasjoner tapte kampen mot lisensfelling av jerv i Hedmark. 30 jerv kan skytes i 2020 og 2021.

Det har Klima- og miljødepartementet avgjort, og begrunner avslaget med at det er en tilstrekkelig fare for at skade på beitedyr i området hvor det er åpnet for lisensjakt på jerv i Hedmark.

Departementet hadde mottatt en rekke klager mot rovviltnemndas vedtak om kvote på jerv for 2020 og 2021.

– annonse inline –

Avgjørelse av klager på vedtak om lisensfelling av jerv i region 5 for 2020-2021 ble avgjort av departementet torsdag 3. september. Det skjedde etter at disse organisasjonene hadde klaget på rovviltnemndas vedtak i sommer: Foreningen Våre Rovdyr, WWF Verdens naturfond, Rovviltets Røst , Naturvernforbundet og NOAH – for dyrs rettigheter.

– Departementet finner at det foreligger et tilstrekkelig skadepotensial innenfor det avgrensede området der det er åpnet for lisensfelling, slik det er angitt i rovviltnemnda i region 5 sitt vedtak, og at det ikke er andre tilfredsstillende løsninger enn å åpne for lisensfelling av jerv i dette området.

Departementet har i vedtaket lagt vekt på at det årlig er tap av beitedyr til jerv.

– Departementet finner at et uttak av 30 jerv i dette området, herunder maksimalt 20 hunndyr, ikke truer bestandens overlevelse. Videre er det lagt vekt på at antall ynglinger av jerv i regionen har ligget over bestandsmålet i flere år. Departementet viser i denne sammenheng til at kvoten er satt høyt, at det er lite sannsynlig at den vil bli effektuert, og at det ikke anses som et brudd på rovviltforliket hvis rovviltforvaltningen ikke tar ut den resterende kvoten etter endt lisensfellingsperiode.

Les hele beslutningen i miljøvedtaksregisteret.

– annonse bottom –