– annonse top –

Klima- og miljødepartementet har besluttet at et nytt besøkssenter for rovdyr skal ligge i Koppang i Stor-Elvdal. Dette er samme område hvor mange ulver har blitt skutt under statens lisensjakt.

– Besøkssenter Rovdyr Østerdalen vil være viktig for å spre kunnskap om de store rovdyrene og på den måten bidra til en faktabasert debatt om rovviltpolitikken. Derfor har regjeringen bevilget 2,5 millioner kroner til et besøkssenter om rovdyr, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Han mener at det er på høy tid at det kommer et slikt senter i denne regionen, som er det eneste området med faste bestander av alle de fire store rovdyrartene i Norge.

– Det nye besøkssenteret i Koppang i Hedmark vil gi et løft for informasjonen om rovdyr, sier Ola Elvestuen i en pressemelding.

– annonse inline –

Selv om det er Besøkssenter Rovdyr Østerdalen i Koppang som får nytt rovdyrsenter, vil det være det viktig at de andre aktørene i regionen bidrar med sin kompetanse innenfor viltforvaltning, utmarksbruk og kunnskap om rovvilt for sammen å utvikle det nye senteret.

I 2012 ble det etablert en egen ordning for autorisasjon av rovdyrsentre, og så langt er tre sentre autorisert. Disse ligger i Flå i Buskerud, Namsskogan i Trøndelag og Bardu i Troms. På sentrene jobber det naturveiledere, og sentrene tilbyr blant annet utstillinger, særskilt undervisningstilbud for skolene og en egen rovdyrskole for voksne som ønsker å lære mer om rovdyr.

– annonse bottom –