Her får de ikke skyte sjelden bjørn

brunbjørn bjørn
Foto: Istockphoto

Statsforvalteren i Trøndelag har avslått en søknad om felling av en bjørn som holder til i deler av Snåsa kommune.

– annonse artikkel –

Kåre Selliås i det lokale kommunale fellingslaget søkte tirsdag 10. august om å tillatelse til å skyte en bjørn. Det skjedde etter at det ble funnet lam som var tatt av bjørn i Roktdalen. Tidligere er det påvist at 20 andre sauer har blitt tatt av bjørn.

Bjørnen er ei binne. Det er årsaken til at Statsforvalteren har avslått søknaden om å få skyte bjørn: – Søknaden fra Snåsa kommune datert 10. august 2021 om tillatelse til skadefelling av en bjørn med utgangspunkt i funn av ett sauekadaver påvist tatt av bjørn ved Snøåsen i Snåsa kommune avslås, heter det i vedtaket som du kan lese her.

– annonse nede –