– annonse top –

Miljødirektoratet har avvist en klage fra Østfold Bondelag, som ønsket å skyte ulv i Trøgstad og omliggende kommuner.

Det går fram av et vedtak i Miljødirektoratet i slutten av august. Klagen ble mottatt så tidlig som i slutten av september 2017, som betyr at det har tatt nesten tre år å behandle saken i byråkratiet.

Bondelaget i Østfold mente at en stortingsmelding mente at terskelen for skadeflelling var for høy innenfor ulvesonen. De mente at det dermed i realiteten var snakk om et såkalt ulvereservat. De viste til at Bernkonvensjonen etter deres mening har en lav terskel for å skyte ulveindivider som gjør skade på beitedyr.

– annonse inline –

Dette sa Fylkesmannen nei til, og den holdningen er dermed bekreftet av Miljødirektoratets endelige vedtak i saken. Noe av bakgrunnen var at det mellom myndighetene og næringen var avtalt at dyrene skulle tas hjem fra beite.

Det er i saksbehandlingen vist til at skyting av skadegjørende ulv etter naturmangfoldloven bare kan skje dersom andre tilfredsstillende løsninger ikke er tilstede. Det blir dessuten vist til reglene i forvaltningsområdet, nemlig at «det skal være høy terskel for å innvilge skadefelling av ulv».

Hele vedtaket er tilgjengelig hos miljøvedtaksregisteret.

– annonse bottom –
Forrige artikkelMinisteren velger å gå i fjæra
Neste artikkelRovviltets Røst fikk ikke medhold