– annonse top –

Gjennom triksing med datoer holdt Klima- og miljødepartementet et viktig rovviltoppdrag til Miljødirektoratet hemmelig i ni måneder.

Den 2. mars 2018 sendte avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima- og miljødepartementet en bestilling til Miljødirektoratets seksonsleder Knut Morten Vangen. Det gjaldt departementets bestilling av utredninger om rovdyr i verneområder og villreinområder.

Etter at Fauna.no fikk innsyn i dokumentet, viser postjournalen til Klima- og miljødepartementet at dokumentet først ble publisert i journalen den 7. januar 2019 – ni måneder etter at dokumenter ble sendt fra departementet til direktoratet.

– annonse inline –

– I forbindelse med evaluering av regional rovviltforvaltning og regionale bestandsmål ønsker klima- og miljøministeren noen faglige tilleggsutredninger. Dette er knyttet til utbredelsen av rovdyr sett i forhold til de 23 villreinområdene og verneområder, skriver avdelingsdirektør Torbjørn Lange i Klima- og miljødepartementet. Oppdaget glaldt alle nasjonalparker og store landskapsverneområder i fjellet.

Departementet bestilte kart som viser avgrensingen av prioriterte rovdyrområder og verneområder samt kart som viser avgrensingen av prioriterte rovdyrområder og villreinområder.

Departementet bestilte dessuten tabell og kart av rovvilt i de ulike verneområdene for de siste 10 årene, uttak av rovvilt i villreinområdene de siste 10 årene, kart og beskrivelse av utbredelsen og antall sau og tamrein i verneområdene samt utbredelsen og antall sau på utmarksbeite i villreinområdene.

Departementet ba også om en faglig vurdering av rovdyras betydning for å ivareta sunne villreinstammer over tid.

– Kan for eksempel jervens predasjon på svake individer bidra positivt med tanke på forekomst av skrantesjuke, fotråte og andre sykdommer? Skrev departementet til direktoratet.

Vet du noe om dette? Ta kontakt med Fauna.no på fauna@fauna.no. Alle tips behandles etter pressens regler.

– annonse bottom –