Havørnklubben halvert på to år

Av Yathin S Krishnappa – Eget verk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25112390

Havørnklubben i Bodø er halvert i løpet av to år.

Det viser årsregnskapet i klubben for 2019. Det viser en omsetning på 21.000 kroner, som er langt under halvparten av omsetningen i 2017. Samtidig er det en dobling siden 2018, da omsetningen var på 12.000.

Resultatet for 2019 var på minus 4000 kroner. Året før var underskuddet på 18.000 kroner. Kapitalen i stiftelsen er på 145.000 kroner. Styret i stiftelsen består av styreleder Tor-Arne Aga, nestleder Arne Kjell Nyheim og styremedlemmene Arne Johan Seivåg, Frode Ketil Pettersen og Torild Karine Mjønes Kartfjord. Klubben holder til i Bodø.

Exit mobile version