Nordmenn har mindre tro på klimaforsking

Bildet er tatt av Patricia Alexandre fra Pixabay
– annonse top –

Nordmenn har stor tro på helseforskning, men mindre tro på klimaforskning

Tall fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at bare litt over halvparten av de spurte har svært stor eller stor tillit til forskning på klimaendringer. Nesten 30 prosent har noe tillit, mens 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding, der det går fram av åtte av ti nordmenn har høy tillit til forskning generelt. Tilliten til forskning på klimaendringer skiller seg ut ved å ha den klart høyeste andelen med liten eller svært liten tillit. Det viser en ny undersøkelse fra Forskningsrådet.

– annonse inline –

– Politikken kan vi godt være uenige om og diskutere, men det er veldig problematisk når vi er uenige om fakta. Jeg vil bidra til at tilliten til forskning øker. Vi har et ansvar for å gå tilbake til start å forklare hvorfor vi er opptatt av dette, og begrunne det med forskningen vi har. Vi ta et tydelig oppgjør mot falske nyheter og usannheter. Vi må ta for oss påstander som florerer i sosiale medier og tilbakevise dem med fakta, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

8 av 10 har tillit til forskning

Undersøkelsen viser at 83 prosent av oss har meget eller ganske stor tillit til forskning generelt.  Nordmenn har størst tiltro til helseforskning, der 75 prosent svarer at de har svært stor eller stor tillit.

– Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy, men det er urovekkende at klimaspørsmålet synes å være noe som skaper polarisering blant folk også når det gjelder forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Høyest tillit

Undersøkelsen viser at hvem som betaler for forskningen har innvirkning på folks tillit til resultatene. Mens to av tre oppgir at de har ganske eller meget stor tillit til forskning finansiert av internasjonale forskningsprogrammer, er det kun én av tre som har tilsvarende tillit til forskning finansiert av næringslivet.

– Vi lever i en verden hvor tilliten til forskning er under angrep. Enkelte opplever at deler av forskningen er kjøpt og betalt av noen, mens andre opplever at forskningen påvirkes av forskernes egen politiske overbevisning. Samtidig er vi helt avhengig av at også næringslivet forsker mer. Her er det viktig at både de som betaler for forskningen og de som forsker er ryddige, sier Asheim.

– annonse bottom –