Har holdt på med denne siden 1995

Av Ron Knight from Seaford, East Sussex, United Kingdom – Corn Crake (Crex crex), CC BY 2.0, Lenke
– annonse top –

Så tidlig som i 1995 startet de første registreringene av denne arten. Og nå fortsetter de ufortrødent videre.

De siste årene har det vært registrert om lag hundre syngende åkersikser. Antall hekkende par er trolig langt færre. Nå kjører Norsk ornitologisk forening (NOF) på med et nytt år for prosjektet.

NOF skriver på sine egne hjemmesier at åkerriksa er en av landets sjeldneste hekkefugler. Tidligere var arten vanlig, og til og med tallrik noen steder. Åkerriksa er trolig den arten som har tatt størst skade av endringene i det norske landbruket gjennom de siste 150 årene.

– annonse inline –

– Vi har i dag få naturlige habitater for åkerrikse i Norge, og de fleste slår seg til på åker og eng. Den vil helst ikke bli sett, men hannens kraftige kreksing er umiskjennelig, og kan høres på lang avstand. Åkerriksa synger mest i døgnets mørkeste timer, og det er da man bør dra ut og lete etter arten, selv om den av og til også synger på dagtid. Begynner den å gjøre det motsatte, altså å synge mer om dagen og litt mindre om natta, kan det være et tegn på at hekking er på gang. Som en afrikatrekker ankommer den landet seint på våren, skriver Oddvar Heggøy, som oppfordrer folk til å registrere observasjoner på Artsobservasjoner.

– annonse bottom –