– annonse top –

Regjeringen bevilger 500 millioner kroner til innsatsen for klimatilpasning, forebygging av klimakatastrofer og sult. Pengene bevilges over bistandsbudsjettet.

– Klimaendringene undergraver fattigdomsbekjempelse, og er en viktig årsak til at stadig flere mennesker lever i sult. Derfor er klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult en hovedprioritet i utviklingsarbeidet og innsatsen trappes opp, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

– annonse inline –

Regjeringen har vedtatt at det skal utarbeides en strategi for styrking av den norske innsatsen på området, heter det i en pressemelding.

– Satsingen vil bidra til å øke den totale norske klimafinansieringen. Ikke minst vil det bidra til å styrke den viktige innsatsen til klimatilpasning og forebygging, i tråd med forpliktelsene i Parisavtalen. Det er de fattigste som rammes hardest av klimaendringene, samtidig er det de som har gjort minst for å skape problemene. Regjeringen vil styrke innsatsen for et mer klimatilpasset landbruk og mer klimarobuste samfunn, sier Ulstein.

De 500 millionene inkluderer 50 millioner kroner til FNs tilpasningsfond, 100 millioner kroner til andre tiltak på området og 200 millioner kroner av økningen på 400 millioner til Det grønne klimafondet (GCF). Videre er det satt av 50 millioner kroner til bærekraftig bruk av hav relatert til klimatilpasning, forebygging og bekjempelse av sult, og en økning på 100 millioner kroner til matsikkerhet, fisk og landbruk som også inkluderer klimatilpasset landbruk.

– annonse bottom –