Gruve forurenser 23 år etter nedleggelsen

Illustrasjonsfoto. https://www.nrk.no/trondelag/tungmetaller-renner-rett-ut-i-innsjoen-_-23-ar-etter-at-gruva-stengte-1.15313401

Ei gruve i Røyrvik i Trøndelag forurenser fortsatt Hudningsvatnet, selv om gruvedriften ble lagt ned for 23 år siden.

Regionleder Arne Roger Hansen i Norges Miljøvernforbund mener at kommunen ikke har gjort mer for å stoppe avrenning fra gruva, som ble lagt ned i 1998.

– annonse artikkel –

– Det er ikke sånn vi holder på i 2021. Her lekker det farlige tungmetaller rett ut i vatnet. Det forurenser fisk og annet liv i innsjøen. Dette er metaller som ikke forsvinner på mange år. Lekkasjene er fortsatt store over 20 år etter at gruva ble lagt ned, sier regionleder Arne Roger Hansen i Norges Miljøvernforbund til NRK Trøndelag.

– annonse nede –