– Grunnleggende prinsipper ved norsk ulveforvaltning kastet over bord

Arkivfoto. Bildet er tatt av steffiheufelder fra Pixabay

– NOAH reagerer kraftig på en slik gradvis uthuling av meningen med ulvesonen – å gi kritisk truet ulv ekstra høy beskyttelse. Loven gir ikke hjemmel for å skyte kritisk truet ulv bare fordi et tilfeldig bestandsmål er oppnådd. Stortinget selv har lagt til grunn at det er høy terskel for å skyte ulv innenfor ulvesonen. Nå ser det ut til at ingen særlig grunn er grunn nok, og dermed blir grunnleggende prinsipper ved norsk ulveforvaltning kastet over bord. I praksis blir ulvesonen og dens intensjon opphevet ved nye vedtak innenfor sonen.

Det sier NOAHs leder, Siri Martinsen, i en pressemelding. Organisasjonen følger rovviltnemndas møte fredag, hvor det trolig vil bli stemt for ytterligere skyting av ulv innenfor ulvesonen. Vedtak om skyting er ren maktmisbruk, mener NOAH.

I følge NOAH har sekretariatene til nemndene foreslått å skyte både familiegruppene Letjenna, Rømskog og Hobøl med formål å «dempe konfliktnivået». NOAH mener at grunnene som er gitt for å skyte de få intakte og mest livskraftige ulvefamiliene i ulvesonen, ikke holder mål.

Noe sier i pressemeldingen at sekretariatets forslag om skyting begrunnes i generelle grunnlag som «belastning» med å ha ulver i området. Forslaget inneholder ikke noe datagrunnlag som bygger opp under dette, men bruker generelle uttrykk som «viss innvirkning» og «stor belastning». Det konkluderes også med at ingen av de ulike hensynene som nevnes i seg selv ville gitt hjemmel for skyting.

NOAH sier videre at ulvebestanden har gått ned både i Sverige og Norge. Derfor ble det ikke åpnet for jakt på ulv i Sverige i fjor eller i år. Likevel mener sekretariatet at det er rom for «uttak som medfører nulltilvekst eller svak nedgang i den norske delen av bestanden». 

– Påstandene om at det skulle være greit å skyte disse ulvene ut i fra bestandshensyn har ikke noen vitenskapelig forankring. Hvis man nå igjen beslutter å skyte ulv innenfor ulvesonen, er dette et bevis på at det ikke er loven som setter begrensninger på hva man kan gjøre med truede arter i Norge, men at det er politisk maktspill som er avgjørende. NOAH mener at dette åpner for bredere spørsmål om ivaretakelse av verdier som demokrati og rettssikkerhet. Det er på ingen måte forutsigbar eller forsvarlig forvaltning, og i verste fall risikerer staten å begå miljøkriminalitet, sier Martinsen.

NOAHs lokale frivillige vil holde en protestmarkering i forbindelse med rovviltnemndenes møte, og NOAH vil umiddelbart klage dersom nemndene stemmer slik de har signalisert at de vil gjøre; for nedskyting av flokker innenfor ulvesonen.

Exit mobile version