Grønne hurtigbåter for 100 millioner

Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Miljødirektoratet har fått inn søknader om støtte til grønne hurtigbåter uten utslipp til en verdi av nesten 100 millioner kroner.

Det er fortsatt behov for utvikling av nye løsninger for hurtigbåter som går de lengste rutene. For båter i kortere ruter og lavere fart er utviklingsløpet noe mindre krevende, melder Miljødirektoratet.

I 2020 kan fylkeskommuner og kommuner få til sammen 97 millioner i støtte for å redusere utslipp fra hurtigbåter. 20 millioner av disse er øremerket utviklingskontrakter.

– annonse inline –

– Satsingen på hurtigbåter med lav- eller nullutslippsløsninger er en viktig del av regjeringens satsing på grønn skipsfart. Det vil både gi lavere klimagassutslipp og utvikling av ny teknologi som kan styrke norsk næringsliv. Søknadene til Klimasats viser at fylkeskommunene er godt i gang med omleggingen til en grønnere framtid, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Samarbeider nord og vest 

Trøndelag, Vestland, Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner har gått sammen om ulike design- og byggespesifikasjoner for framtidens hurtigbåter. Søknaden er på 75 millioner kroner.

 Vi har oppfordret fylkene til å gå sammen om prosjekter, siden alle har felles mål for utvikling av hurtigbåter. Det er fint å se at fire fylker står bak én utviklingssøknad, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Samarbeidsprosjektet har som mål å gjøre næringen i stand til å levere utslippsfrie hurtigbåter i kommende anbud. Målet skal innfris gjennom utvikling og bruk av ny teknologi og sikre forhåndsgodkjenning av byggeklare løsninger for utslippsfrie hurtigbåter i samarbeid med næringen.

– annonse bottom –