– Grønn regjering gir grunn til bekymring

olje gass lovese
Illustrasjonsfoto. Foto: Statoil
– annonse top –

– Det er et grønt skjær over denne regjeringsplattformen, men olje- og gasspolitikken som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre legger opp til, gir alvorlig grunn til bekymring, mener konstituert generalsekretær Karoline Andaur i WWF verdens naturfond.

H-Frp-V-regjeringen vil skjerpe innsatsen for naturen, både i Norge og internasjonalt. Men den nye regjeringsplattformen mangler de endringene som må til i norsk oljepolitikk for å stanse klimaendringene og omstille norsk økonomi, mener WWF i følge en pressemelding.

– annonse inline –

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre presenterte i dag sin nye regjeringsplattform. Oppsummert mener WWF at regjeringspartiene viser en langt større vilje enn tidligere til å ta vare på natur, både internasjonalt og i Norge. Men slik det framkommer av regjeringsplattformen, vil de tre partiene ikke legge opp til de endringene i norsk oljepolitikk som er nødvendige for å stanse klimaendringene og omstille norsk økonomi.

Dårlig tid
Norske klimagassutslipp er fremdeles høyere enn i 1990 og det er en dramatisk nedgang i natur over hele verden. De globale bestandene av ville dyr har allerede blitt redusert med 58 prosent siden 1970, ifølge WWFs Living Planet Report. Regjeringen har et stort ansvar for å snu den negative utviklingen for natur og klima.

– Vi har dårlig tid dersom vi skal stanse farlige klimaendringer og ta vare på naturen på jorden. Regjeringen må levere langt sterkere resultater de neste årene enn det vi har sett tidligere, sier Andaur.

Ny kurs for norsk natur
Med regjeringsplattformen setter regjeringen seg høye mål for å ta bedre vare på naturen, både i Norge og internasjonalt. Regjeringen vil følge opp målet om vern av 10 prosent av norsk skog, arbeide for at Norge når Aichi-målene om vern av natur og sørge for levedyktige bestander av ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn. For å nå disse målene kreves en kursendring i norsk naturforvaltning. Det har foregått en dramatisk nedbygging av norsk natur og en svekking av naturforvaltningen de siste årene.

– Med disse målene forventer vi at regjeringen legger en helt annen innsats i å ta vare på naturen, enn vi hittil har sett med bare Høyre og Fremskrittspartiet i regjering, sier Karoline Andaur.

WWF mener det også er positive tiltak for livet i havet i den nye regjeringserklæringen. Vern av havområder i Norge skal utvides og regjeringen vil følge opp den globale nullvisjonen for marin forsøpling både internasjonalt og i Norge gjennom en ny offensiv strategi for marin forsøpling.

Bekymringsfull oljepolitikk
Den nye regjeringserklæringen slår fast at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja, samt Jan Mayen, iskanten, Skagerak eller på Mørefeltene. Men de tre partiene vil samtidig utvide oljevirksomheten gjennom nye konsesjonsrunder og fortsette leting og kunnskapsinnhenting i nye områder.

– Dette er sterkt bekymringsverdig. Regjeringen erkjenner på den ene siden at vi trenger en omstilling bort fra olje og gass, men på den andre siden vil de tre partiene likevel fortsette olje- og gasspolitikken som før. Det henger ikke sammen, og er uholdbart – både for klimaet og for framtidsutsiktene til norsk økonomi, sier Andaur.

– annonse bottom –